Nádoba na bowli | kolem 1930 | 36 x 40 x 40 cm | Art Deco | nádobí, stříbro | Starožitnosti | cena: 90 000 Kč

nádoba na bowli | Art Deconádoba na bowli | Art Deco | stříbronádoba na bowli | Art Deco | stříbro | detailnádoba na bowli | Art Deco | stříbro | Německo