Personifikace zimy | Míšeň | kolem 1900 | porcelán | 14 x 8 x 5 cm | rokoko | porcelán, socha/plastika | značeno výrobcem | Starožitnosti | cena: 26 000 Kč

Personifikace zimyporcelán | Míšeň rokoko | Německoporcelán | Německo | zimaMíšeň | Německo | značka výrobce