svícen čtyřplamenný | Art Deco svícen čtyřplamenný | Art Decosvícen čtyřplamenný | Art Deco | Wilhelm Winder
 

Wilhelm Winder | Svícen čtyřplamenný | 1930 | 19 x 19 x 19 cm | Art Deco | doplňky - interiér, stříbro | Starožitnosti


Ověřovací kód
 

Na kulatém, mírně kónickém podstavci stojí koule, ze které radiálně obloukem vyrůstají čtyři ramena. Ta jsou v místě napojení podpírána volutou. Ramena mají šestiboký profil a směrem od středu se rozšiřují, až končí kulatou tulejkou. Povrch je prost jakéhokoli plastického dekoru, takže plně vyznívá čistota tvaru. Je zde patrný stylový přechod od Art Deca k funkcionalismu.

 

< zpětWilhelm Winder