Onyx Bracelet | around 1930 | 19 x 1 cm | Art Deco | Gold, Semi-precious Stones, Jewlery | Antiques

Onyx Bracelet | BohemiaOnyx Bracelet | Bohemia | Art DecoJewelry | Art Deco | Gold, onyx