Ivona Nováková | The Mozaic bookshelf | 2008 | 110 x 35 x 105 cm | Furniture | Design | price: EUR 1 839

The Mozaic bookshelf | Ivona Novakovaczech design | furniture 2008 | contemporary design | Ivona Nováková