svícen pětiplamenný | Art Deco svícen pětiplamenný | Art Deco svícen pětiplamenný | Art Deco | detail
 

Svícen pětiplamenný | 1925 | 19 x 35 x 35 cm | Art Deco | stříbro, doplňky - interiér | W. J. J. v Pampus | Starožitnosti | cena: 43 000 Kč

Přidat do Mojí sbírkyDotázat se na artefakt
Ověřovací kód
 

Na kulatém kónickém podstavci stojí profilovaný čuček z kterého vyrůstá pětice ramen. Ta jsou v místě napojení ukončena volutou. Směrem od středu se obloukem rozšiřují a přecházejí z kulatého profilu postupně v čtyřhranný. Ramena jsou ukončena tulejkami řezu zakulaceného čtverce s kulatými otvory na svíčku. Povrch je prost jakéhokoli plastického dekoru, takže plně vyznívá čistota tvaru, naznačující vliv nastupujícího funkcionalismu.

 

< zpět