Váza Gallé | Emil Gallé | 1915 - 1925 | sklo vrstvené | secese | sklo, doplňky - interiér | leptaná značka Gallé | Starožitnosti | cena: 140 000 Kč

váza Gallé | seceseváza Gallé | secese | kolem 1920váza Gallé | secese | signatura váza Gallé | secese | detail hrdla | Francieváza Galle | secese | kolem 1920 | florální dekor