Váza na vonné květiny | kolem 1755 | 28 x 13 x 10 cm | rokoko | značeno výrobcem | Starožitnosti | cena: 20 000 Kč

Váza na vonné květinyrokoko | Rakouskorokoková váza | Rakousko18. století | váza