Pavel Kopřiva | Interface | 1998 | kombinovaná technika | objekt | ostatní | Současné umění | cena na vyžádání