Jiří Matějů

Jiří Matějů

Jiří Matějů Malíř Jiří Matějů je jedním z mála autorů své generace, kteří se věnují výhradně abstraktnímu umění. Jeho abstrakce nepatří do konceptuální sféry, jsou abstrakcemi ve smyslu nezobrazivého umění, jež pracuje pouze s liniemi, plochou a barvou. Matějů používá pigmentové barvy a jejich pečlivým mícháním dosahuje neuvěřitelných optických účinků. Vyvinul si vlastní druh speciálního pojidla, které vytváří časově neměnnou barevnost. Jeho malby už podle názvů patří mezi abstrakce, které kladou rovnítko mezi tvary, barvu a věci duchovní. Jejich vyzařování, světlo vytvářené barevnými kombinacemi a strukturováním linií má téměř hypnotické účinky. „Správná“ kombinace linií a barev je podle teoretika Cliva Bella signifikantní forma, která působí na emoce a vnímavost diváka. Relevantní je ale autorský způsob uvažování o abstrakci, určitá pravidla, zásady a nasazení. Abstraktní malba, pokud jsou všechny tyto složky v rovnováze, nemůže nikdy zklamat. Stejně jako se o tom můžeme přesvědčit například u Zdeňka Sýkory, tak rovněž u Matějů platí, že tvarem, barvou a v jeho případě především její světelností lze vyjádřit nevyslovitelné.

 

Umělecká díla tohoto autora nabízená Prague Art & Design

Do světla | Jiří MatějůMísto bez paměti | Jiří MatějůMžitky | Jiří Matějů

Jiří Matějů

* 1960, Šternberk

Vzdělání

1980 - 1982 studia na Českém vysokém učení technickém v Praze
1988 - 1994 studia na Akademii výtvarných umění v Praze, diplomní práce v Malířském ateliéru prof. Bedřicha Dlouhého
1995 - 1997 odborný asistent prof. Bedřicha Dlouhého a následně prof. Miloše Šejna na AVU v Praze
1999 - 2000 residenční pobyt ve Spolkové republice Německo

Samostatné výstavy

2011 | JIŘÍ MATĚJŮ - Mezi mnou a tebou
2012 | Jiří Matějů SOUHVĚZDÍ VLKA