Cyril Bouda

Cyril Bouda

Cyril Bouda patří vedle Lady k nejlepším českým kreslířům a ilustrátorům 20. století. Byl žákem Kysely a Švabinského a celý život ve své tvorbě zůstal věrný realistickému zobrazení. Proto byl mistrem ilustrace a některé knihy jako například Celliniho Vlastní životopis nebo Swiftovy Gulliverovy cesty budou navždy spjaty s Boudovým rukopisem. Kromě řady ilustrací je známý i svými návrhy gobelínů. V jeho kresbách se projevil umělcův silný vztah k italské renesanci. Měl vypravěčský talent, smysl pro detail a humornou nadsázku. Celý život se věnoval také pedagogické činnosti. Cit pro hudbu a poezii jej přivedl do společnosti mnoha dalších umělců, pro něž ilustroval nebo je zpodobňoval. Známá je rovněž Boudova grafická tvorba, v níž jsou zastoupeny všechny klasické techniky. Kredit jeho tvorby je v současné době znovu doceňován.

 

Umělecká díla tohoto autora nabízená Prague Art & Design

Soubor kreseb Cyrila Boudy | Cyril Bouda

Cyril Bouda

* 1901, Praha

Vzdělání

1919-23 UMPRUM
1923-26 AVU v Praze

Zastoupení ve sbírkách

Národní galerie v Praze
Regionální sbírky grafiky