Karel Malich

Karel Malich

Karel Malich patří k nejuznávanějším klasikům české výtvarné scény. V současné době je znám především svými koloristickými pastely a drátěnými objekty. Na počátku jeho tvorby, která spadá do přelomu 40. a 50. let, stojí krajinomalba z oblasti jeho rodných Holic. Malichův výtvarný projev se postupem času stále více abstrahoval a geometrizoval. Začal pracovat s monochromními plochami, jeho práce nereflektovaly vnější realitu. V šedesátých letech se zabýval kolážemi, které ho dovedly k reliéfům a také k prostorovým plastikám. Vznikaly první prostorové modely mraků, drátěné třírozměrné kompozice, které si bez ohledu na inspiraci přírodou uchovávají vlastní technický i magický charakter. Jeho prostorové plastiky se postupně dramaticky zahušťují, struktury drátů se podobají vesmírným siločarám. Do objektu Vnitřní světlo vtělil Malich svůj hluboký zážitek, který popisuje jako spatření světla v sobě a jenž ovlivnil jeho další tvorbu. Malich se intenzivně zabýval uvažováním o vlastním systému vidění; svůj zvnitřnělý kosmos vnímá zároveň zvnitřku i zvnějšku a dělá si o tom také písemné záznamy. Mezi jeho výjimečné práce patří například plastika Viděl jsem trhlinu v prostoru nebo Pootočil jsem hlavu; za jednu z nejdůležitějších plastik českého umění 20. století označují teoretici práci Krajina s věčnem z let 1979-83. Své světelné zážitky zaznamenává ve výjimečných pastelech a kvaších, které barevně doslova září. Galerie Zdeněk Sklenář vydala v roce 2007 exkluzivní monografii Karla Malicha s textem Karla Srpa. V roce 2005 vydalo Vědecko-výzkumné pracoviště AVU speciální publikaci Karel Malich / Dráty.

 

Umělecká díla tohoto autora nabízená Prague Art & Design

Světlo ve mně (pohled do sebe) | Karel Malich

Karel Malich

* 1924

Samostatné výstavy

2013 | Malich

Skupinové výstavy

2009
Zdeněk Sýkora – Karel Malich: Linie a dráty – Dialog