Josef Čapek

Josef Čapek

Bratr jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů 20. století Karla Čapka byl sám všestranně nadaným tvůrcem. Narodil se v roce 1887 a zahynul někdy v roce 1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a krátce navštěvoval i pařížský ateliér Colarossi. Byl členem všech českých avantgardních skupin jako Skupiny výtvarných umělců, spolku Mánes, skupiny Tvrdošíjní, spolupracoval s Uměleckou besedou. Byl redaktorem Uměleckého měsíčníku, publikoval ve Volných směrech, Národních listech a Lidových novinách. Jeho umělecká tvorba, dodnes vysoce ceněná, byla ovlivněna fauvismem, ale především kubismem, jehož velmi specifickým protagonistou se Čapek stal. Kubismus aplikoval na své výrazně sociální obrazy ve 20. letech a tím vytvořil specificky českou odnož tohoto formálního směru. Kubistické prvky později zpracoval až do znakových zkratek, které jsou známy z jeho období s krajinnými a dětskými tématy. Ve 30. letech vytváří rovněž expresivní malby jako například série Nocí, Rybářů a Květinářek. Svůj cyklus v duchu humanistických ideí jako protest proti válce Vítězství už nedokončil. Zůstala jen část – soubory Oheň a Touha. Čapek za svého života vytvořil rovněž řadu grafických prací, věnoval se scénografii a ilustraci.

 

Umělecká díla tohoto autora nabízená Prague Art & Design

Hlava dívky | Josef Čapek

Josef Čapek

Samostatné výstavy

2013 | Pro mnohé uši, výběr ze sbírky Fait Gallery

Skupinové výstavy

2013
„STOJÍM SI ZA NÍM“