Jan Konůpek

Jan Konůpek

Jan Konůpek patřil k nejdůležitějším grafikům první dekády 20. století, kteří vzešli z období dekadence a secese. Ve své tvorbě tyto prvky rozvinul do podoby, která ho výrazně odlišovala od jiných autorů. Studoval Akademii výtvarných umění v Praze, byl žákem Maxmiliana Pirnera a Alessandra de Pian. Byl spoluzakladatelem uměleckých spolků Sursum a Artěl. Vrcholu jeho tvorba dosáhla v temných orfických leptech. Později ve 20. letech se věnoval především ilustraci a alegorické grafice.

 

Jan Konůpek