Irena Jůzová

Irena Jůzová

Irena Jůzová je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze. Její tvorba se pohybuje v širším poli od grafických cyklů a kreseb přes manipulované digitální tisky a video až k technicky náročným interaktivním instalacím. Její projev působí velmi křehce, což se zvlášť projevilo ve velkoplošných kompozicích z průsvitných papírů. Nejdříve na ně tiskla, potom už jen využívala jejich strukturu. Tak se zvolna a přirozeně blížila k instalacím, v nichž pracovala s průsvitnými papíry, později se světlem. Užívala zářivkové objekty, umísťovala je do přesně zvoleného prostředí, některé objekty počítaly s reakcí a účastí diváka. Jůzová vychází z osobních zážitků, zajímají ji síly, které ovládají přírodu, obrací se k možnostem techniky, původně uplatňované ve zcela jiných oborech. V roce 2007 reprezentovala Českou republiku na Benátském bienále projektem Kolekce – Série projektem, v němž pojala prostor pavilónu jako luxusní obchod: ve vitrínách nabízela jako „zboží“ odlitky vlastního těla. Vystavovala i na dalších zahraničních přehlídkách, získala řadu ocenění a její práce jsou zastoupeny v mnoha sbírkách.

 

Umělecká díla tohoto autora nabízená Prague Art & Design

 K rukám (Kolekce – Série) | Irena JůzováČtverec | Irena JůzováKolem nás | Irena Jůzová

Irena Jůzová

1993 - 94 ateliérová cena, AVU, Praha 1992 Germinations 7, Evropské bienále mladých umělců, Grenoble, Francie 1989 - 90 ateliérová cena, AVU, Praha

* 1965, Hradec Králové

Ocenění

1993 - 94 ateliérová cena, AVU, Praha
1992 Germinations 7, Evropské bienále mladých umělců, Grenoble, Francie
1989 - 90 ateliérová cena, AVU, Praha


Vzdělání

1980 -1984 SUPŠ (Střední uměleckoprůmyslová škola), Brno

1987 -1989 VŠUP (Vysoká škola uměleckoprůmyslová), Praha
ateliér Knižní kultury a písma- prof.Jan Solpera
1989 -1994 AVU (Akademie výtvarných umění ), Praha
1989 - 1990 - ateliér grafiky - prof.Ladislav Čepelák
1990 - 1994 – Škola monumentální tvorby - prof.Aleš Veselý
1994 studium na AVU ukončeno titulem Magister Artis (MgA.)
2008 habilitační řízení na AVU v oboru výtvarná umění - intermediální tvorba,
udělen jmenovací dekret - titul docent (doc.)