Jan Zrzavý

Jan Zrzavý

Jan Zrzavý Malíř Jan Zrzavý patří nesporně k ikonám českého umění 20. století. Jeho dílo je esencí lyricko-symbolistních proudů v tom nejlepším slova smyslu. V počátcích své tvorby inklinoval k expresionismu; silně ho ovlivnila Munchova výstava. Jeho malířská technika však vždycky měla spíš propracovanost mistrovského šerosvitu. Na Uměleckoprůmyslové škole v Praze studoval pouhé dva roky, kolem roku 1910 se stýkal se skupinou Sursum, v roce 1912 byl přijat do Spolku výtvarných umělců Mánes. Kolem roku 1917 se přidal ke sdružení Tvrdošíjní, s nimiž vystavoval. Ve dvacátých letech nepodlehl, tak jako většina jeho generace, kubismu – jeho principy se Zrzavého díla dotkly jen letmo. Pracoval s nejrůznějšími mýtickými a náboženskými náměty, na svých cestách maloval krajiny a po celý život se téměř úzkostlivě držel svého niterného, hloubavého projevu. Tato jeho nezaujatá lyrická a tudíž apolitická poloha, že byl přijati komunistickým režimem a v 60. letech mu byl udělen titul národního umělce. Přesto si uchovával svou vnitřní svobodu a nikdy se svému přístupu k tvorbě nezpronevěřil.

 

Umělecká díla tohoto autora nabízená Prague Art & Design

Biblická krajina  | Jan Zrzavý

Jan Zrzavý

* 1890, Okrouhlice

Vzdělání

1907-09 Uměleckoprůmyslová škola v Praze

Zastoupení ve sbírkách

Národní galerie v Praze
Galerie výtvarných umění Ostrava
Moravská galerie v Brně
Západočeská galerie Plzeň
Galerie moderního moderního umění Hradec Králové