Kamil Lhoták

Kamil Lhoták

Jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších českých malířů nestudoval malbu na žádné odborné škole, byl samoukem a inspiraci nacházel především v tématu města a jeho poetiky. Umělecky pak čerpal z tvorby Josefa Šímy, Henriho Rousseaua a Bohumila Kubišty. Kromě toho se nedílným zdrojem jeho inspirace staly dobové časopisy, reklamní kresby, plakáty a fotografie. V roce 1942 se jeho styl protnul s programem Skupiny 42, jejímž výrazným členem se Lhoták vzápětí stal. Úzký vztah měl zejména k básníkům Hančovi a Blatnému, jejichž poetický styl se promítá do Lhotákových maleb a grafik. Zde se formuje malířův nezaměnitelný rukopis, od nějž už nikdy neustoupil – barevnost a naprostá konkrétnost. V průběhu let se přizpůsoboval dobovým trendům, ale svoji originalitu si zachoval ve všech svých dílech. Jeho zobrazivé dílo se záměrnými naivistickými prvky je obecně přijímáno pro svou přímočarost a srozumitelnost. Lhoták měl i řadu dalších následovníků, kterým se však nepodařilo kouzlo jeho malby zopakovat.

 

Kamil Lhoták

* 1912, Praha

Samostatné výstavy

1967 | Kamil Lhoták - Haus der Tschechoslowakischen Kultur, Berlín
1969 | Kamil Lhoták - Galerie Mahlerstraβe, Vídeň
1977 | Kamil Lhoták - Galerie Kniha, Praha
1980 | Dům umění, Zlín - Kamil Lhoták
1986 | Galerie hl. m. Prahy - Kamil Lhoták
1987 | Kamil Lhoták - Staroměstská radnice, Praha