Šimon Vahala

Šimon Vahala

Šimon Vahala je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, kde studoval v ateliéru intermediální tvorby Milana Knížáka. Studoval také na Art and Design University v Kjótu v Japonsku. Jeho tvorba je unikátní svou bohatostí poloh - autor se se stejnou bravurou pohybuje od obrazů přes sochy k fotografii. Jeho práce, prezentované na řadě samostat-ných i skupinových výstav v České republice a v zahraničí, je zastoupena také v Národní galerii v Praze a v soukromých sbírkách v USA, Švýcarsku a Japonsku. Šimon Vahala ve svých obrazech zobrazuje věci kolem nás v jejich prosté kráse, kterou dokáže zachytit jakoby zevnitř, dotknout se jí. Věci v jeho pojetí poznáváme důvěrně, ačkoliv jsme je nikdy předtím tak neviděli. Poslední dobou jsou jeho námětem květiny. Jedná se vlastně o něco jako portréty květin, kdy pomocí jednoduché kompozice a na oko hrubě tesaného, až skicovitě působícího rukopisu, vystihne charakter květiny, podtrhující naivitu její prosté přítomnosti, a zároveň dokáže zachytit nejmenší nuance, chvění okvětních lístků, svěžest ve vzduchu, atmosféru jednoho pomíjivého okamžiku, se všemi pocity a tóny, jež může v dané chvíli přinášet. Vahalovy obrazy se vyznačují zvláštním tichem, které nás pohltí. Není to ticho ve chvíli nepřítomnosti slov, kdy slova tušíme a jen čekáme, až přijdou a začnou vysvětlovat. Ocitáme se v tichu, kde slova nikdy neexistovala a nikdy existovat nebudou - tichu, jež nás naladí na zvukovou frekvenci tak jemnou, že jsme schopni vnímat mávání motýlích křídel v letu. Co cítíme nelze slovy vyložit, a snad právě proto s námi pocit zachycený v obrazech zůstane, nevysloven, ničím nepřekryt, nezkonkrétněn, nepřehlušen. K. Dolanská

 

Umělecká díla tohoto autora nabízená Prague Art & Design

Kytice | Šimon Vahala Poupata | Šimon Vahala Ptáček | Šimon Vahala Slunce | Šimon Vahala

Šimon Vahala

* 1978, Praha

Vzdělání

2003–09 Akademie výtvarných umění v Praze – Magisterský titul, Ateliér Intermediální tvorby prof. Milana Knížáka Dr.A

2007 Vysoká škola umění a designu v Kjótu – Katedra vizuální komunikace, ateliér fotografie prof. Yasu Suzuky

2001 Vysoká škola umění a designu v Curychu – Vorkurz

1999 Střední umělecko průmyslová školá v Praze – Ateliér malby

Zastoupení ve sbírkách

Národní galerie v Praze

Captured Global, Portland, USA

Galerie Diamond, Praha

Eraldo Di Vita Collection, Italy

Captured Global

Michal`s Collection Gallery, Praha

Soukromé sbírky v Japonsku, Švýcarsku, Anglii, USA a České republice