Tomáš Hlavina | Natáčka | 2005 | kombinovaná technika | 41 x 248 x 26 cm | objekt | Současné umění | cena na vyžádání