Erika Bornová | Urnička (3) | 2003 | kombinovaná technika | objekt | Současné umění | cena: 55 000 Kč