František Foltýn

František Foltýn

Český moderní malíř František Foltýn je spolu s Kupkou označován za jednoho z našich nejdůležitějších malířů nefigurativního umění. Význam díla Františka Foltýna mimo jiné dokládá v posledních letech vzrůstající zájem mezi odbornou veřejností a sběrateli. František Foltýn, rodák ze šumavských Královských Stachů, spoluzakládal brněnskou Skupinu výtvarných umělců a od roku 1937 až do své smrti žil v Brně. Foltýnovo rané dílo, v němž zajímavým způsobem reflektoval primitivistickou variantu nové věcnosti a které představuje patrně nejzajímavější a také nejpůvodnější etapu jeho tvorby, vznikalo v Košicích (1918-1923) a mělo často sociální a literární obsah. Mezinárodní scénu nefigurativního umění Foltýn obohatil svým osobitým přínosem v letech 1924-1934, kdy pobýval v Paříži, stal se členem geometricky orientované umělecké skupiny Cercle et carré a posléze vstoupil na půdu mezinárodního, stylově hybridního uskupení Abstraction-Création. Svůj styl našel v kompozičním systému, který lze obecně zařadit do organické abstrakce. Brzy po návratu do Brna se Foltýnova tvorba přiklání k realismu, vystřídanému krátkým návratem k abstrakci v šedesátých letech.

 

Umělecká díla tohoto autora nabízená Prague Art & Design

Kompozice | František Foltýn

František Foltýn

* 1891, Královské Stachy

Vzdělání

vyučen malířem porcelánu,
škola uměleckých řemesel Plzeň (August Němejc),
1913 Uměleckoprůmyslová škola v Praze (prof. A. Hofbauer, E. Dítě) - studium nedokončil kvůli válce,
1924–1928 Académie Julienne a Académie Grande Chaumiére v Paříži