WMF(Wurttembergische Metallwarenfabrik AG Co.

WMF(Wurttembergische Metallwarenfabrik AG Co.

 

Výrobky tohoto výrobce nabízené Prague Art & Design

Secesní nádoba na bowli | ? ?Secesní nástolec | ? ?Secesní žardiniéra | ? ?Secesní žardiniéra | ? ?

V roce 1853 se mlynář a zakladatel továrny na výrobu turbín Daniel Straub z Geislingenu, spojil s Schweizer Brothers, aby společně vytvořili firmu Metallwarenfabrik Straub & Schweizer. Už v roce 1862 zvítězila mladá společnost vyrábějící postříbřené nádobí a příbory na Světové výstavě v Londýně. Po odchodu bratrů Schweizerů byla firma přejmenována na Straub & Sohn. V roce 1880 došlo ke sloučení prosperující Straub & Sohn s moderněji vybavenou Ritten & Co., čímž vznikla společnost Württembergische Metallwarenfabrik. Další rozvoj nastal s výstavbou vlastních skláren, což znamenalo větší nezávislost a možnost vyrábět vlastní skleněné vložky do různých nádob či váz. Během let se zájmy WMF podstatně různily, dobrým příkladem je převzetí výrobních zařízení z Galvanoplastichen Kunstanstalt v Mnichově, které bylo v Geislingenu využíváno v letech 1894 až1950 k výrobě okrasných soch, dekorativních objektů pro budovy, repliky uměleckých děl (především z období renesance) a kopie archeologických nálezů. Nejznámější je reprodukce portálu babtisteria ve Florencii od Lorenza Ghibertiho, nazývaná „Rajská brána“ (v současnosti je vystavená v centrálním sídle WMF v Geislingenu). V roce 1892 si WMF nechala patentovat postříbrovací techniku na příbory, která spočívá v nanesení dvojité vrstvy stříbra v místech, kde se příbor nejvíce opotřebovává a tato technika se používá dodnes. S příchodem secese, která pod vedením Alberta Mayera silně ovlivnila studia WMF, následovalo modernizování a rozšíření jejich výrobního sortimentu. Roku 1925 na trh poprvé přišly výrobky ze speciálního oddělení Současné dekorativní tvorby, vedeného Hugem Debachem, které mělo za cíl přiblížit společnost WMF spotřebiteli se zájmem o umění a design. Zde také vznikl specifický způsob zpracování povrchu kovu nazývaný „Ikora“, který spočíval jak v tepelné, tak v chemické úpravě kovu a jeho následné rukodělně prováděném dekorování. Předměty vyráběné ve velkých nákladech, tak měly „punc“ originality. Důležitým mezníkem v historii společnosti bylo získání výhradního práva k využití prvotřídní nerezové oceli V2A nazývané Cromargan, kterou WMF využívá pro výrobu stolů, kuchyňských potřeb a příborů.

Dnes je firma WMF mezinárodní organizací čítající tisíce zaměstnanců a mající své pobočky po celém světě.