Březová

Březová

 

Výrobky tohoto výrobce nabízené Prague Art & Design

Dívka s kyticí | ? ?Harmonikář | ? ?Kalamář | ? ?

U zrodu, v pořadí třetí české porcelánky roku 1803, stál výmarský obchodník Bedřich Höcke, příbuzný durynského rodu Greinerů, který vlastnil velké množství porcelánek. Od nich získal potřebné technologiké znalosti. Protože se podniku příliš nedařilo, kupuje ho roku 1811 erfurtský obchodník Jan Martin Fischer a březovský rodák Kryštof Reichenbach. Za jejich vedení prošla továrna závratným vzestupem, jak ve kvalitě střepu, tak po stránce umělecké. Výtvarně se nechali plně inspirovat vídeňskou produkcí. Krom nádobí se Březová specializovala na malované hlavičky dýmek. Po Fischerově smrti převzal spoluvlastnictví firmy jeho syn Christián, který stojí za dalším vylepšením kvality. Od té doby je porcelán z Březové hodnocen jako nejlepší v Čechách. Vedle maleb vedut a žánrů se proslavila i reprodukcí obrazů holandských mistrů 17. století. Kromě běžného zboží nabízela Březová i koflíky zdobené vytlačenými biskvitovými medailónky. Ve čtyřicátých letech dostala porcelánka jako první v Čechách povolení zdobit výrobky měditiskem. Rozšířila svůj výrobní program o vázy, umyvadla, kalamáře a v neposlední řadě i o porcelánovou plastiku. K oblíbeným patřily groteskní i romantické náměty, figurky zvířat i karikaturní postavy, inspirované humoristickým časopisem Fligende Blätter.

V poslední čtvrtině 19. století upadá výtvarná úroveň výrobků, zatímco alespoň vysoká technologická kvalita přetrvává. Roku 1918 je porcelánka Březová pohlcena koncernem EPIAG, sdružujícím porcelánky na území Československa. V této době začíná továrna v Březové opět prosperovat. Sortiment nádobí zůstal ve stylu historismu, přibyla však moderní plastika ve stylu Art Deco. V období po druhé světové válce byl v Březové vyráběn luxusní porcelán v menších sériích. V roce 1957 byl v Březové vyvzorován soubor Pravoslava a Jindřišky Radových pro výstavu v Bruselu. Soubor nebyl oficiálně zařazen do výroby, ale byl nabízen ke koupi v prodejnách družstva Dílo. Roku 1958 byl do výroby zařazen moderní tvar Tosca, připisovaný řediteli Němečkovi. Po několika reorganizacích se roku 1958 v rámci oborového podniku Karlovarský porcelán, stala Březová samostatnou porcelánkou. Roku 1960 byl zařazen do výroby Němečkovi připisovaný tvar Ivana spolu se slavnou Elkou od Jaroslava Ježka, které byly prezentované na Trienále v Miláně. V dalších letech se začaly vyrábět Ježkovy tvary Nefertiti a Louise.