Volkstedt

Volkstedt

 

Výrobky tohoto výrobce nabízené Prague Art & Design

Holčička s kuřetem | Karl EnsPapoušek ara | Karl EnsPapoušek žako | Karl Ens

U počátků volkstedtské porcelánky stál Georg A. Macheleid, teolog s mineralogickou zálibou, kterému se roku 1760 podařilo vyrobit žlutavý fritový porcelán. Na základě tohoto objevu mu bylo knížetem Johannem Fridrichem ze Schwarzburg-Rudolstadtu, umožněno založit porcelánku na jeho panství v Sitzendorfu. Již v roce 1762 byla objevena ložiska kaolinu v Bavorském lese a s tím přišla i možnost výroby tvrdého porcelánu, čehož kníže využil a převzal pod svou kontrolu Macheleidovu porcelánku a přesunul ji do Volkstedtu. Vzestup porcelánky přišel s jejím pronajmutím erfurtskému obchodníku Christianu Nonnemu, který s pomocí modeléra Friedricha Künckela a malíře Johanna Greinera, vnesl do manufaktury potřebné technické znalosti i výtvarný cit. Porcelánka vyráběla rokokové nádobí s reliéfně dekorovanými vzory „brandenstein“ a „ossier“, jež jsou inspiračně přebrány z tvorby v Míšni. Specialitou manufaktury se staly bohatě plasticky zdobené „potpoury“, v jejichž tvarování měl posléze hlavní slovo věhlasný durynský umělec a modelér Johann Franz Kotta, který proslul figurálními malbami podle rytin Daniela Chodowieckého. Roku 1799 se stal novým majitelem porcelánky Wilhelm Greiner, ze známé podnikatelské rodiny a jeho společník Carl Holzapfel, kteří pokračovali ve výrobě kvalitního porcelánu, úzce navazujícího na míšeňské vzory, což se změnilo po roce 1800, kdy se produkce zaměřila na prosté empírové nádobí, řídce zdobené florální malbou. Po roce 1820 se v manufaktuře po různu střídali majitelé, z nichž R. Eckert, působící v porcelánce přibližně od sedmdesátých let 19. století, navrhoval porcelán, čerpající z vídeňských vzorů, při čemž neoprávněně používal značky zrušené porcelánky v Neapoli a později i porcelánky ve Vídni.

Díky hojnému exportu překonala volkstedtská porcelánka i krizová období a po celé 19. století byla poměrně úspěšná. Po druhé světové válce byla znárodněna a její název byl změněn na VEB Aelteste Volkstedter Porzellanmanufaktur. Ze své pozdější tvorby vynikla především kvalitní moderní plastikou podle modelů sochaře P. von Goebela, A. Storcha a jiných.