Lada Semecká | Balotinové objektoobrazy | 2001 | sklo lehané tabulové | 50 x 40 x 10 cm | objekt | Sklo | cena: 19 500 Kč

Balotinové objektoobrazy | stavená balotina | lehané tabulové sklo | broušené a lepenéBalotinové objektoobrazy | stavená balotina | lehané tabulové sklo | broušené a lepené | 2001