George Nelson

George Nelson

George Nelson, architekt a designér, jedna z nejvýznamnějších osobností 20. století a člověk, jenž dal pojmům design a designér zcela nový rozměr, se stal spolu s Charlesem a Ray Eamesovými zakladatelem amerického modernismu. Po studiu architektury na Yale University odjel studovat do Říma, což mu umožnilo procestovat celou Evropu, přičemž se setkával s mnoha průkopníky modernismu jako byli Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier či Gio Ponti. Po svém návratu do Spojených Států představil tyto významné evropské osobnosti moderní architektury a designu i americké společnosti a to prostřednictvím své knihy Pencil Points. Nelsonův zájem o architekturu a užité umění se nadále projevoval literární formou v jeho publikacích a článcích v architektonických magazínech. Ve své knize Tomorrow's House představil zcela nový koncept interiérového uspořádání, který vzbudil pozornost D. J. De Pree, presidenta společnosti Hermana Millera, zaměřené na výrobu nábytku. Již roku 1945 D. J. De Pree nabídl Nelsonovi post hlavního designéra, George Nelson nabídku přijal a spolu s jeho souhlasem se započala dlouholetá a úspěšná spolupráce s Ray a Charlesem Eamesovými, Harry Bertoiou, Richardem Schultzem, Donaldem Knorrem a Isamu Noguchim. Bylo to nejúspěšnější období jak pro společnost tak pro Nelsona, pod jehož vedením se design stal hlavní hnací silou firmy. Nejen velký talent ale i obchodní nadání a prozíravost projevil G. Nelson již po roce spolupráce s firmou H. Millera, a to když roku 1946 založil vlastní společnost nazvanou George Nelson Associates Inc., která se proslavila velkým množstvím výrobků, dnes považovaných za ikony modernismu poloviny 20. století, ale také významnými architektonickými pracemi a výstavními projekty. Mezi jeho nejznámější produkty patří například: Marshmallow Sofa, Coconut Chair, nástěnné a stolní hodiny, Pretzel Chair či Bubble Lamps z průhledného bílého plastu, vyrobené v mnoha provedeních. Nástěnné i jiné typy hodin mají v Nelsonově tvorbě výrazné místo, pestrost materiálů a tvarů jde ruku v ruce s hravostí a nápaditostí. Po prvních hodinách vyrobených pro Howarda Millera v roce 1947 následovalo přes 150 dalších designů, mezi které patří i známé Hodiny 4755 tzv. Ball Clock. Když v osmdesátých letech H. Miller ustal s produkcí hodin, chopila se role pokračovatele přerušené výroby společnost Vitra, která čerpala ze spolupráce s G. Nelsonem již od roku 1957. Po Nelsonově smrti roku 1986 v New Yorku, přešel jeho bohatý archiv do vlastnictví Vitra Design Musea.

 

Umělecká díla tohoto autora nabízená Prague Art & Design

Coconut Chair | George NelsonHome Desk | George NelsonMarshmallow Sofa | George NelsonNelson Bench | George NelsonNelson Perch | George Nelson

George Nelson

* 1908 - 1986, Hartford, Connecticut USA

Vzdělání

Yale University, USA
1932 – 1934 - American Academy in Rome, Itálie