Alexandra - E. Wahliss

Alexandra - E. Wahliss

 

Výrobky tohoto výrobce nabízené Prague Art & Design

Secesní nástolec | ? ?

Koupením zavedené porcelánky v Trnovanech Teplicích a jejím přejmenováním na Ernst Wahliss, Kunst Porzellan und Fayence Fabrik, dal roku 1894, významný rakouský obchodník, E. Wahliss vzniknout budoucí porcelánce Alexandra. Šíře sortimentu Wahlissovy továrny byla obrovská, zahrnovala velice kvalitní figurální plastiky, vázy, dózy, svícny a další předměty, na jejichž návrzích pracovali renomovaní umělci. Zároveň se zde vyráběl porcelán podle předloh ze zrušené vídeňské porcelánky, neboť Ernst Wahliss vlastnil některé formy a autorská práva k jejich výrobě. Porcelánka produkovala kromě vysoce kvalitního porcelánu i užitkovou keramiku a cenově dostupnější fajáns v lidovém duchu. Po smrti E. Wahlisse roku 1905, zdědili prosperující porcelánku jeho dva synové Erich a Hans, kteří změnili její název na Alexandra Porcelain – Works, E. Wahliss. Výrazným úspěchem manufaktury byl rozsáhlý export nejen do celé Evropy, ale i do zámoří, což umožnilo další rozšiřování manufaktury. Firma zůstala v rukou rodiny Wahlissů až do roku 1922 (někdy je uváděn letopočet 1919), kdy se měla stát součástí Akciové společnosti spojených továren na porcelán - UNION. V roce 1930 tato společnost zanikla a její místo spolu s některými jejími továrnami převzal koncern EPIAG. Přepokládá se, že došlo k převzetí i bývalé Wahlissovy porcelánky.