Wilhelm Kralik Sohn

Wilhelm Kralik Sohn

 

Výrobky tohoto výrobce nabízené Prague Art & Design

Váza D´Aurys  | ? ?Váza s leknínem | ? ?

Lenorská sklárna byla založena Janem Meyerem v roce 1834, jako jedna z posledních na Šumavě. Jan Meyer byl majitelem sklárny ve Vimperku, která se časem projevila jako kapacitně nedostačující a tak nezbývalo jiné řešení než postavit sklárnu novou.

Později převzal vedení, nově vzniklé sklárny, Wilhelm Kralik a po jeho smrti roku 1877 ji zdědili jeho synové, kteří se neshodli na jejím dalším směřování a tak došlo k jejímu rozdělení. Bratři Heindrich a Jan založili novou firmu, kterou pojmenovali Wilhelm Kralik Sohn a jejíž vznik datovali rokem 1830, tedy dobou kdy vstoupil Wilhelm Kralik do firmy Jana Meyera. Sklárnu s jejími novými majiteli v jejích počátcích doprovázely značné nesnáze, způsobené nezkušeností obou bratrů, která nakonec vyústila roku 1882 odchodem Jana Kralika. Po této události nabídl Heinrichovi své bohaté zkušenosti a znalosti v podnikání bratranec Wilhelm Mathias Kralik, který v té době vedl sklárnu v Novém Světě. Spolu s ním na Šumavu přišla i řada jeho spolupracovníků z Harrachova. S novým obchodním ředitelem došlo i k zásadní změně sortimentu sklárny, který byl do této doby zaměřen především na tabulové sklo, výroba tak přešla na tvorbu tehdy módního hutně zdobeného skla s naturalistickými motivy a vyšla tak vstříc poptávce evropských zákazníků, čímž byl zaručen odbyt v mnoha evropských zemích. Zpočátku se lenorské hutně tvarované sklo dost podobalo harrachovským vzorům a to především tlumenými a tmavými odstíny olivové zelené, hnědé a topasové. Ve výzdobě se tyto vzory projevily nejčastěji naturalistickými ozdobami v podobě květů a listů, drobného hmyzu, ale i hadů a ještěrek. Postupně si však lenorská sklárna nachází i vlastní umělecký projev, spočívající ve specifických dekorech, jako jsou ploché mačkané květy s barevnými kontrasty a symetrické uspořádání dekoru. Lenora vyráběla širokou škálu hutně zdobených váz a žardiniér, stolních ozdob v podobě květů, či stínítka lampiček ve tvaru okvětních lístků. V 90. letech 19. století zažívá sklárna období největšího rozkvětu a mnohé typické vzory a dekory hutně zdobeného skla byly vyráběny až do 20. let 20. století, některé dokonce ještě v letech čtyřicátých. Po druhé světové válce, která zanechala na sklárně silné stopy, byla firma znárodněna a stává se součástí podniku Sklárny Český křišťál.