Pavel Kopřiva

Pavel Kopřiva

Pavel Kopřiva patří k nejznámějším umělcům severočeské lokality, sám nyní vyučuje výtvarnou tvorbu na ústecké Univerzitě J. E. Purkyněho. Jeho konceptuální tvorba je soustředěna především na instalace, jejichž sociální podtext je zřejmý. Kopřiva ve svém díle s obavami reflektuje nejrůznější civilizační problémy společnosti spojené tematikou moci. Některé jeho objekty či instalace se však dotýkají naprosto intimních oblastí života a vypovídají o lidské zranitelnosti. Ke Kopřivovým nejznámějším pracím patří zrcadlovité objekty na pokoveném stříbřeném sklu s titanem, v jejichž vypouklém tvaru je okolní prostor deformován, nebo jsou jako kapky vetřelci instalovány do interiérů. Jeho práce najdeme ve sbírkách českých uměleckých institucí, ale i v západních soukromých sbírkách.

 

Umělecká díla tohoto autora nabízená Prague Art & Design

Born 1947 | Pavel KopřivaInterface | Pavel KopřivaLokální problém | Pavel KopřivaMinimax | Pavel KopřivaRoll on | Pavel Kopřiva

Pavel Kopřiva

* 1968, Duchcov

Vzdělání

1982-86 SUPŠ bižuterní Jablonec nad Nisou/
1987-89 Katedra výtvarné výchovy/ Ped.Fak.Ústí nad Labem
1989-95 Vysoká škola uměleckoprůmyslová/A Praha (prof.Harcuba.prof.Matasová)
2000-04 Vysoká škola uměleckoprůmyslová/ Praha - doktorské studium ,P
1997 – 2003 odborný asistent ateliéru konceptuální a intermediální tvorby na VŠUP Praha

Stipendium :

2006 Ohio Art Council,GallerySpaces, Cleveland, Ohio, USA
1998 Vila Waldberta, Kulturreferat , Mnichov, D
1992 Pilchuck Glass school, Seattle, USA2004 – 2007 odborný asistent ateliéru vizuální komunikace Technická univerzita Liberec teaching assistent in studio of digital and intermedia art , Faculty of architecture in Technical University in Liberec

od 2007 vedoucí ateliéru Digitální média FUUD, UJEP Ústí nad Labem


Zastoupení ve sbírkách

Galerie U bílého jednorožce Klatovy CZ
ČMVU Praha CZ
GlassMuseum Nový Bor, CZ
Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, CZ