Michal Singer

Michal Singer

Michal Singer patří k několika známým českým umělcům, kteří se dopracovali ke své slávě jako amatéři. Vystudoval Filozofickou fakultu a po roce 1989 určil jako grafik podobu týdeníku Respekt. Od roku 1993 se však výhradně věnuje volné tvorbě, vystavuje a stává se úspěšným malířem, jehož díla jsou zastoupena v předních sbírkách. Jeho narativní obrazy mají výrazný expresivně-fauvistický rukopis, podle kterého jej neomylně poznáme. Pastózní obrazy se silnými liniemi a výraznými barevnými plochami bývají přirovnávány k malbě van Gogha či Gauguina. Singer pracuje s příběhy, které mají obecnou platnost, vrací se i ke klasickým literárním příběhům. Tyto příběhy mají své hlavní a vedlejší postavy, odehrávají se v konkrétním prostředí, přesto nemůžeme říci, že Singerova malba je realistická. Obsahuje i určitý odkaz symbolismu a dekadence, zvláště v posledních obrazech s rychlým gestickým rukopisem. Mezi sběrateli je v současné době Singer velmi vyhledávaným autorem.

 

Umělecká díla tohoto autora nabízená Prague Art & Design

Bardo | Michal SingerBenzinka | Michal SingerBloody Mary | Michal SingerGarab Wank CHung | Michal SingerKoupání v kyselině sírové | Michal SingerOněmělý | Michal SingerStrážce vulkánu | Michal SingerVirtuoz | Michal Singer

Michal Singer

2003 - cena galerie Klenová za nejlepší účast na skupinové výstavě 2003 - oceněn výtvarně – teoretickou porotou časopisu Pars jako 10.nejlepší výtvarník České republiky za tento rok

* 1959, Praha

Ocenění

2003 - cena galerie Klenová za nejlepší účast na skupinové výstavě
2003 - oceněn výtvarně – teoretickou porotou časopisu Pars jako 10.nejlepší výtvarník České republiky za tento rok

Vzdělání

1979 - 1984 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, obor filosofie a politická ekonomie
1984 - 1989 Dělnické profese
1989 – Aktivity v Občanském fóru, Mánes
1990 – Spoluzakládá kulturně politický týdeník Respekt, který byl roku l992 vyznamenán cenou World Press Review
1990 - 1993 Podílí se na grafické podobě tohoto týdeníku, spolupracuje s redakcí výtvarné a literární revue Revolver Revue, do níž přispívá články a ilustracemi
1993 – od tohoto roku se věnuje výlučně malbě, příležitostně novinovým a knižním ilustracím. Píše básně, prózu, výtvarné úvahy a eseje.
1999 - Vydává sbírku kreseb Co jsem viděl, co jsem snil, co jsem slyšel, kde jsem byl, nakladatelství Šimáček
1999 - Kreslí do Literárních novin
2002 – Vydává sbírku básní Shell – námořnická trilogie, ilustrovanou vlastními litografiemi (nakladatelství Argo)
2003 – Jako příloha literárního čtrnáctideníku Tvar vycházejí sbírky textů Červený přízrak útočí (básně) a Zelený přízrak uléhá (próza)

Zastoupení ve sbírkách

Národní galerie, sbírka současného umění
galerie Klenová Ministersva zahraničních věcí

Samostatné výstavy

2010 | Michal Singer - Koupání v kopačkách