Petr Kvíčala

Petr Kvíčala

Tvorba Petra Kvíčaly se dá charakterizovat jako důsledná, stále se inovující práce s ornamentem, s geometrií od ruky, která se odvíjela od postmoderního myšlení a tudíž ornament může být pro Kvíčalu „východiskem autonomní obrazové skladby“. S ornamentem ovšem ve svém díle pracuje konceptuálně ve velkých sériích, v nichž se podle předem stanoveného principu rozvíjí jednoduchá geometrická linie ať už monochromní či z několika základních barev. Kvíčalův ornament má daná pravidla, není však vypočítaný strojem, je omezený jen rozměrem obrazového plátna, který z jeho nekonečnosti vyjme jasný estetický plán, který lze přijmout jako nástěnný obraz, nesymbolický, prostě jen krásný. Je pochopitelné, že teoretici se ve výkladu Kvíčalovy tvorby téměř detailně shodují: tak je jeho koncept přímočarý, zároveň stále sebeobnovující. Kvíčalův koncept (je třeba připomenout, že jeho ornament vzešel původně z přírodní motivů odpozorovaných ve skutečnosti) se dá pregnantně popsat několika slovy. Například: redukce, nahodilost a nesmrtelnost, subjekticní, lyrická artikulace geometrického díla, projev procesuálnosti a časovosti, opakování jako jeden ze základních principů moderního umění. Kvíčalova malba se mnohokrát dobře uplatnila také v architektuře. Právě tam jako by Kvíčalův ornament nabýval zase jiných významů: v červeném provedení bývá velmi erotický, v bílém a stříbrném intelektuálně iritující.

 

Umělecká díla tohoto autora nabízená Prague Art & Design

No. 2 | Petr KvíčalaNo.37 | Petr Kvíčala

Petr Kvíčala

* 1960, Svitavy

Vzdělání

1979 Střední průmyslová škola chemická, Brno
1984 Střední umělecko průmyslová škola, Brno
2000 Fakulta výtvarných umění VUT, Brno

Samostatné výstavy

1988 | Petr Kvíčala
1989 | Dvě možnosti Geometrického umění
1991 | Petr Kvíčala
1991 | Petr Kvíčala
1991 | Petr Kvíčala
1992 | Petr Kvíčala
1992 | Petr Kvíčala
1992 | Petr Kvíčala
1993 | Ubrusy
1993 | Petr Kvíčala
1993 | Petr Kvíčala
1994 | Okraje
1995 | Petr Kvíčala
1995 | Petr Kvíčala
1995 | Obrazové řezy
1995 | Petr Kvíčala
1995 | Petr Kvíčala
1995 | Petr Kvíčala
1995 | Obraz, nástěnná malba, koberec
1995 | Petr Kvíčala
1996 | Petr Kvíčala
1996 | Petr Kvíčala
1997 | Petr Kvíčala
1997 | 60 dní červené, modré a žluté
1997 | Petr Kvíčala
1997 | Petr Kvíčala
1997 | Malé formáty
1998 | 60 dní červené, modré a žluté
1998 | Petr Kvíčala
1998 | Petr Kvíčala
1999 | YUPPÍ
1999 | Petr Kvíčala
1999 | Petr Kvíčala
1999 | Petr Kvíčala
1999 | Petr Kvíčala
2000 | Petr Kvíčala
2000 | Vymalováno
2000 | No. 19
2001 | Linie, barva, rytmus
2001 | Ornament
2001 | Drum trek
2001 | Monumental, farbintensiv, abstrakt - Petr Kvíčala
2002 | Prostor pro jedno dílo
2002 | Memory
2003 | Get inside
2004 | www.petr-kvicala.com
2005 | Jen pro Tvé oči
2005 | Petr Kvíčala
2011 | PETR KVÍČALA: Sight-Specific

Skupinové výstavy

1986
Trienále 14/35
Kontakt
Mladí brněnští výtvarníci
Výtvarné hody

1987
Brněnská malba
Kontakty
Mladí brněnští výtvarníci

1988
Rockfest
Moravská Grafika
5. bienále mladých výtvarníků Jihomoravského kraje

1989
Přehlídka mladých brněnských výtvarníků
Otevřený dialoG
Česká malba a plastika 80. let
Brněnský okruh
Huit Tcheques
Inoffiziell Kunst der ČSFR
Z tvorby mladých výtvarníků
Nové cesty kresby a grafiky
Současná česká kresba
Knihy - objekty

1990
Nahroubeno
Mladí brněnští výtvarníci
Ze současné kresby
HammerschlaG 91
Československé umění
-bez názvu-
-bez názvu-

1991
Cena Jindřicha Chalupeckého
Písmo v obraze
První Sýpka, místost č.1
Možnosti drobné plastiky
Minisalon

1992
Šedá cihla III
Trienále Chalupeckého ceny
Slunovraty - Hermit 93
Krajina v současném výtvarném umění
Příběhy bez konce
Záznam nejrozmanitějších faktorů... České malířství 2.pol. 20.stol. ze sbírek státních Galerií)

1993
Konec sezóny
S.O.F.A. Art event
Přírůstky

1994
Řád a rytmus krajiny v českém výtvarném umění 60. - 90. let
Opravdické obrazy
90. léta
Písmo ve výtvarném umění

1995
Ticho pro dvanáct hlasů
FINE ART
I. Nový zlínský salon
I. Nový zlínský salon
Malba plastelínou
Tapiserie - obraz - prostor
Ticho pro dvanáct hlasů

1996
Přírůstky
Zpřítomnění
přeMOSTění

1997
60 dní červené, modré a žluté
Bílá
Nové tapiserie

1998
Brno - Wien - Praha
Shariah International Art Biennial
DORT
II. Nový zlínský salon
Pro zvířata
Tetraeder
FaVU

1999
Sýpka 2000
Gobelíny a koberce
Dva konce století
Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960 - 2000)
Sto
Světlo zrození
Současné umění ze sbírek Galerie Klatovy - Klenová
Pěkná výstava

2000
...o lidech...
Klub konkrétistů 2
Mezinárodní bienále současného umění

2001
Monochromie
Osobnosti současného českého umění
Nový konec malby
Jan z Nepomuku
Typický obraz
COLOR MAKERS
Současný akvarel
...occursus..., moderní umění ze sbírek České pojišťovny

2002
Prostor pro tapiserii
Současný akvarel
Brněnský okruh (Armutidis, Kokolia, Kvíčala, Krůček, Rudolf, Valoch)
Ornament v současném umění
Laureáti Chalupeckého ceny
Jan Nepomucký - světec střední Evropy
Jan Nepomucký - světec střední Evropy
Česká malba dnes
Umělci z okruhu Galerie

2003
COLOUR MAKERS
Josep Lluís Mateo - OrGanic versus inorGanic
Johannes von Nepomuk - der heiliGe mitteleuropas
Jan Nepomucký - světec střední Evropy
Ejhle světlo

2004
Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století

2005
Jan Nepomucký
Pocta Kupkovi
Umění a příroda (Šumava Adalberta Štiftera)
Privátní pohled (sbírka J. Chloupka)

2006
Jan Nepomucký - světec střední Evropy