Antonín Kopp

Antonín Kopp

Antonín Kopp vystupuje jako člen výrazné umělecké skupiny Pode Bal zaměřené na politickou tvorbu. Kopp vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a věnuje se rovněž své vlastní malířské tvorbě, vytváří i návrhy pro celé interiéry. Jeho malby se nejčastěji zaměřují na téma samotných dějin umění: v obrazech používá prvky charakteristické pro světoznámé klasiky, prafrázuje jiná díla nebo přímo apropriuje. Na druhou stranu s nimi zachází jako s jakýmsi historickým ornamentem, na kterém demonstruje sílu vyprázdněné estetiky. Hraje si volně s abstrakcí Barnetta Newmana, Marka Rothka i Pieta Mondriana a přidává jim do obrazů čárové obchodní kódy. K dějinám umění přistupuje s humorem. Jeho obrazy dokazují, že pokud z nich něco zbývá pro budoucnost, je to jen jejich prostá krása.

 

Umělecká díla tohoto autora nabízená Prague Art & Design

After Malevič | Antonín KoppAfter Mondrian | Antonín KoppAfter Newmann | Antonín KoppAfter Rothko | Antonín KoppDeep In Art | Antonín KoppGod Is Black | Antonín KoppHome Art | Antonín KoppSýkora dětem | Antonín KoppUndercover 1. | Antonín KoppUndercover 2. | Antonín KoppUndercover 3. | Antonín Kopp

Antonín Kopp

* 1962, Praha

Vzdělání

1990-1996: Vysoká škola uměleckoprůmyslová