Tereza Severová

Tereza Severová

Tereza Severová (1979) vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Diplomovala v ateliéru Konceptuální a intermediální tvorby Jiřího Davida. V témže roce získala cenu Startpoint za nejlepší diplomovou práci z českých uměleckých škol. Vytváří hlavně videa a počítačově manipulované fotografie. Často se zabývá vztahem člověka a jeho osobního životního prostoru, ve videích víc vychází z forem kolektivního chování a mezilidské komunikace. Je spoluzakladatelkou galerie Entrance v budově Karlin Studios, která představuje hlavně mladé autory.

 

Umělecká díla tohoto autora nabízená Prague Art & Design

Bez názvu /ze souboru Slepé skvrny/ | Tereza SeverováChyba | Tereza SeverováOverflow area | Tereza Severová

Tereza Severová

ceny a granty: EMARE, European Media Artists in Residence Exchange, ve spolupráci s Galerií VIVID, Birmingham, 2008 Cena rektora VŠUP za nejlepší Diplomovou práci 2005 Cena Start point pro nejlepšího absoloventa českých výtvarných škol 2005

* 1979, Prague

Ocenění

ceny a granty:
EMARE, European Media Artists in Residence Exchange,
ve spolupráci s Galerií VIVID, Birmingham, 2008
Cena rektora VŠUP za nejlepší Diplomovou práci 2005
Cena Start point pro nejlepšího absoloventa českých výtvarných škol 2005


Vzdělání

1994-1997-SUPŠ, Praha, obor Užitá malba
1999-2005-VŠUP, Praha, Konceptuální a intermediální tvorba,
Prof. Adéla Matasová, Prof. Jiří David

Zahraniční stáže:

2001 KIAD, Rochester, England, obor Fotografie, Prof.Ori Gerscht
2003 UNM, New Mexico, USA, obor Fotografie,
Prof. Adrienne Salinger, Jim Stone, Patrick Nagathani