Michal Gabriel

Michal Gabriel

Michal Gabriel patří k nejvýraznějším sochařům generace přelomu 80. a 90. let (skupiny Tvrdohlavých). Jeho převážně zobrazivá plastika z nejrůznějších materiálů se váže ke klasické skulptuře, zároveň používá postmoderní jazyk s odkazy, hrou i persifláží. Upoutal na sebe pozornost již v 80. letech na tzv. Konfrontacích, tehdy sledovaných neoficiálních výstavách. Věnoval se antropomorfním a zoomorfním tématům, v jeho pracích je středobodem člověk a jeho existenciální otázky podané vždy s lehce ironickým odstupem. Tvorba Michala Gabriela často pracuje s mýty a archetypy; často se objevují různí bájní tvorové i zvířata se symbolickým výkladem. O monumentální objektů Gabriel často ve své tvorbě přechází k téměř miniaturním artefaktům zobrazujícím obyčejné věci (zeleninu ze zahrady) či abstraktní tajemné objekty. Do svých soch autor vkládá cizorodé předměty z reality jako například ořechové skořápky, motýlí křídla nebo dětské hračky. Jeho robustní rukopis i odvaha pracovat s realismem jej činí v současné době nezaměnitelným sochařem. Je držitelem Ceny Jindřicha Chalupeckého a v současné době je rektorem Fakulty výtvarných umění v Brně.

 

Umělecká díla tohoto autora nabízená Prague Art & Design

Dřevěné sochy | Michal GabrielGudea | Michal GabrielKoně | Michal GabrielKvěty lesa | Michal GabrielSmečka | Michal GabrielSmečka - bronz | Michal GabrielTanečníci  | Michal GabrielTrojnožka | Michal Gabriel

Michal Gabriel

1995 - Cena Jindřicha Chalupeckého

* 1960

Ocenění

1995 - Cena Jindřicha Chalupeckého

Vzdělání

1978-82 Střední uměleckoprůmyslová škola Praha
1980-87 Akademie výtvarných umění, Praha - obor sochařství
1987 zakládající člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví
1995 získal cenu Jindřicha Chalupeckého
1998 nastupuje na místo vedoucí ateliéru sochařství na FaVU VUT v Brně
2001 habilitován docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
od 1998 docentem na Fakultě výtvarných umění - VUT v Brně
- vedoucím ateliéru figurativního sochařství
2007 je zvolen děkanem FaVU VUT v Brně


Zastoupení ve sbírkách

Alšova Jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Muzeum umění, Olomouc
Galerie moderního umění, Hradec Králové
soukromé sbírky doma i v zahraničí


Skupinové výstavy

2011
GREEN SPACE 2011