Jan Brož

Jan Brož

"Moje práce mají podobu projektů nebo sérií, které rozvíjím zpravidla dlouhodobě a kontinuálně. Jejich výstupy jsou interdisciplinární, protože způsob zpracování je dán požadavky samotného projektu nebo myšlenky. Podobně je tomu u kresebných sérií, což je formát se kterým pracuji opakovaně a nacházím v něm principy anebo vnitřní pravidla platná i pro ostatní projekty. Podstatná je pro mě výrazová střídmost a danost, ale současně také širší rešerše stojící za prací. Právě kresbu chápu jako ‘přímé medium’, formát umožňující ideový přepis skrze ruku přímo na papír bez dalších náležitostí. Tematicky jsou moje práce přirozeně znovu a znovu aktualizovány, ovšem stále častěji se v nich projevuje apel reagovat na každodennost a naplňovat tak reflexivní funkci výtvarné praxe. Ta je pro mě jednoduše paralelou jazyka s odlišnými vyjadřovacími možnostmi. Zmíněná reflektivně-kritická role pro mě začala být klíčová. K tomuto účelu často využívám a přepracovávám existující kulturní produkty, přičemž podstatný pro mě zůstává interpretační rámec; tedy vztah k původnímu zdroji, důvody a souvislosti takové remediace. Stále častěji mi také přichází na mysl význam dematerializace mé práce a odprostění se od stádia artefaktu, hledání alternativních formátů výstupu. Nejsem přesvědčený o tom, že by měla moje budoucí práce plnit předem stanovený program. Naopak jsem nakloněn otevřenosti a hledání nových přístupů a idejí, z čehož vychází i struktura tohoto statementu." Jan Brož

 

Umělecká díla tohoto autora nabízená Prague Art & Design

Abrakadabra | Jan BrožAra Arakanda | Jan BrožKdyž se slova stanou světy | Jan BrožMřížka | Jan BrožNavzdory všem špatným věcem | Jan BrožObálky | Jan BrožRuka | Jan BrožSlova jako světy | Jan BrožSměr podzimu | Jan BrožÚhlopříčná holubice | Jan Brož

Jan Brož

* 1988, Štenberk

Vzdělání

2007 - 2013: Akademie výtvarných umění, Praha (atelier Vladimír Skrepla a Jiřího Kovandy a Anetty Mony Chisy)

2012: The Cooper Union - School of Art, New York (atelier vedený Wallidem Raadem a Imanem Issou)

2011: Ateliér hostujícího profesora AVU (Althea Thauberger / Dominik Lang)

2010: Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe (ateliér Anny Jermolaewy, Armina Linkeho a Michaela Clegga)

Zastoupení ve sbírkách

Fait Gallery Brno