Zbyněk  Havlín

Zbyněk Havlín

Zbyněk Havlín se věnuje řadě médií a realizaci různých konceptuálních projektů. Jeho tvorba má základ především v malbě a plastice, objekty však zároveň nezřídka přesahují i do designu. Dotýká se sociálních, politických a rituálních témat, které yyjadřuje expresivně. Ve svém díle akcentuje prvky intimity a uvolněné osobní sebereflexe, ale rovněž humoru. Je zastoupen ve sbírkách současného umění Národní galerie a pravidelně prezentován v mezinárodním kontextu. Momentálně žije a pracuje ve Vídni.

 

Umělecká díla tohoto autora nabízená Prague Art & Design

Green | Zbyněk  HavlínHit | Zbyněk  HavlínPose | Zbyněk  Havlín

Zbyněk Havlín

* 1976, Praha

Vzdělání

2004 absolventem Intermediální skoly Milana Knízáka na Akademii výtvarných umení v Praze

Stáze /stipendia, rezidenční pobyty:

- Mezinárodní sympozium, Mikulov, Ceská Republika
- Litografické sympozium Sigharting, Rakousko
- Univ. - Gray's School of Art in Aberdeen - Aberdeen, Skotsko, Velká Británie
- Kokoska Summer Academy -Salzburg, Rakousko
- Multimediální mezinárodní workshop Kosice, Slovensko
- Internacionální projekt Karfiol, Dolní Pocernice - Praha / Víden.